IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۸/۱۸

نخستین جشنواره روایت زندگی حرفه ای جامعه پزشکی

نامه سازمان نظام پزشکی در ارتباط با نخستین جشنواره روایت زندگی حرفه ای جامعه پزشکی