IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

گزارش انتخابات هيئت مديره انجمن دكتري علوم آزمايشگاهي شاخه استان مازندارن - 1398/07/21

در تاریخ 1398.07.18 انتخابات هيئت مديره انجمن دكتري علوم آزمايشگاهي شاخه استان مازندران با حضور 22 نفر از اعضای انجمن در نظام پزشکی شهر بابل برگزار گرديد. تعداد 11 نفر از اعضای انجمن به منظور مشارکت در انتخابات به برخی از حاضرین وکالت داده بودند. همچنین جناب آقای دکتر باقری به عنوان نماینده انجمن مرکزی در این انتخابات حضور داشتند.

در این جلسه علاوه بر برگزاری انتخابات شاخه استان مازندران، اعضای حاضر در خصوص لزوم پذیرش مجدد مقطع دکترای علوم آزمایشگاهی و نیز تاسیس آزمایشگاه سانترال - ریفرال داخل استانی توسط همکاران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نتيجه انتخابات به شرح ذيل جهت اطلاع همکاران تقدیم می گردد.

اعضای هیئت مدیره:
١- جناب آقاي دكتر ترخان
٢- جناب آقاي دكتر مهدوی
٣- جناب آقاي دكتر بیگی
٤- جناب آقاي دكتر یگانه
٥-  جناب آقاي دكتر رستمیان

اعضای علي البدل:
١- جناب آقاي دكتر صادق
٢- جناب آقاي دكتر احمدی

بازرس اصلي:
جناب آقاي دكتر تقی نتاج

بازرس علي البدل:
جناب آقاي دكتر دهقان

با آرزوي موفقيت براي این عزیزان