IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

همایش یکروزه ترومبوز، هموستاز وچالش های تشخیصی

با امتیاز بازآموزی برای رشته های علوم آزمایشگاهی(کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد، دکترا و متخصص)، پاتولوژی، هماتولوژی (کارشناس ارشد و دکترا)، پزشکان عمومی، متخصصین داخلی، کودکان، طب اورژانس، فوق تخصص های  مراقبت های ویژه، خون و سرطان اطفال و بالغین