IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

درگذشت مادر جناب آقای دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی