IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / کنگره ارتقاء کیفیت - صفحات مرتبط

   ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

گزارش مراسم روز آزمایشگاهیان کنگره سیزدهم

روز آزمایشگاهیان گرامی باد - سی ام فروردین ماه 1394

مراسم بزرگداشت روز آزمایشگاهیان و گرامیداشت زاد روز دانشمند برجسته حکیم سید اسماعیل جرجانی، روز سی ام فروردین با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی، نمایندگان و پیشکسوتان انجمن های دکترای علوم آزمایشگاهی، آسیب شناسی، متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران، ژنتیک پزشکی، فن آوران علوم آزمایشگاهی، جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران و جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور در کتابخانه ملی برگزار گردید.

    در ابتدا دکتر صاحب الزمانی نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورایعالی نظام پزشکی در ارتباط با اقداماتی که جهت رفع مشکلات آزمایشگاه ها صورت گرفته است اذعان داشت: نامه ای با امضای دکتر زالی به ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال شد تا روز سی ام فروردین به عنوان روز آزمایشگاهیان در تقویم ملی کشور ثبت گردد. همچنین در خصوص دستورالعمل ارتقاء بهره وری همکاران آزمایشگاهی نامه ای تنظیم شده است که علیرغم پیگیری های لازم هنوز اقدامی برای این مهم صورت نگرفته و مشخص نیست که چرا در این بخشنامه، همکاران آزمایشگاهی حذف و یا فراموش شده اند.

    دکتر صاحب الزمانی در خصوص ابلاغ صعوبت کاری همکاران آزمایشگاهی طی سال های گذشته یادآور شد: به علت درج کلمه تکنیسینآزمایشگاه، این گونه تفسیر شد که این قانون مشمول کارشناسان، کاردانان، مدیران،همکاران آزمایشگاهی و مسئولان فنی نمی شود.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورایعالی نظام پزشکی افزود: طی جلسات مختلف بخشنامه ای توسط انجمن های سه گانه و کارشناسان آزمایشگاه در رابطه با تعیین حدود تبلیغات مجاز و غیر مجاز آزمایشگاه های تشخیص طبی تهیه و به سازمان های نظام پزشکی سراسر کشور و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید. بنابراین دانشگاه های علوم پزشکی باید در صورت رویت تخلف به هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی گزارش دهند. البته کمیته اخلاق حرفه ای متشکل از روسای انجمن های سه گانه و دیگر همکاران تشکیل شده است که برای نخستین بار آزمایشگاه متخلف به آن کارگروه اظهار و در سازمان نظام پزشکی با حضور نماینده معاونت نظارت و برنامه ریزی تذکرات لازم داده می شود و در صورت تکرار نیز از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیری خواهد شد. اولین جلسه در اسفندماه سال 1393 برگزار گردید که در آن به 7 آزمایشگاه تذکرات لازم داده و تعهدات کتبی گرفته شد.

    دکتر صاحب الزمانی ضمن تشکر ویژه از دکتر زالی، دکتر هاشمی و دکتر جهانگیری در ارتباط با تعرفه خدمات آزمایشگاهی گفت: K آزمایشگاه در سال گذشته متناسب با K داخلی و 29 هزار تومان تصویب شده بود و موجب گردید که آزمایشگاه را از کتاب ارزش نسبی خدمات حذف کنند. وزارت بهداشت معتقد به حذف آزمایشگاه از کتاب ارزش نسبی و کاهش تعرفه این رشته بود اما با تلاش های فراوان سازمان نظام پزشکی در این راستا خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی در کتاب ارزش نسبی خدمات باقی ماندند که تعرفه آن ها نیز هر سال براساس این کتاب افزایش خواهد داشت. درست است که با توجه به هزینه های آزمایشگاه ها در نظر گرفتن K17500 تومان بسیار اندک است ولی باید این مسئله را تا روزی که تعرفه ها واقعی شود به فال نیک گرفت. البته در این راستا تلاش های بسیاری برای تشکیل کارگروه و تعیین قیمت پایه تست های آزمایشگاهی توسط کارشناسان وزارت بهداشت نیز انجام شده است.

   دکتر صاحب الزمانی گفت: اکنون وضعیت بسیار خوبی میان انجمن ها حاکم است که باید آن را تکوین بخشند. از انجمن های سه گانه می خواهم که با وحدت و همدلی در جهت رفع مشکلات آزمایشگاهی بکوشند و اختلاف نظریات میان خود را برطرف سازند. همچنین همکاران کاردان و کارشناس نیز با حفظ اتحاد قادر به حل مشکلات ادامه تحصیل خود خواهند بود.

   دکتر غروی دبیر علمی انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران خاطر نشان ساخت: امروز دوازدهمین مرتبه ای است که در روز سی ام فروردین کنار یکدیگر جمع می شویم. امیدوارم که این تهنیت ها سال های طولانی تداوم داشته باشد.

    دکتر غروی افزود: بخش بزرگی از خدمات جامعه آزمایشگاهی پنهان است و به ارزش آن توجه ای نمی شود. شغل آزمایشگاهیان از پر خطر ترین خدمات پزشکی کشور است و دریچه ورود بیماران به خدمات درمانی با آزمایشگاه آغاز می شود.

سپس دکتر زالی ریاست سازمان نظام پزشکی حضور جامعه آزمایشگاهیان در نظام سلامت کشور را به مثابه رکن اساسی و بخش مهمی از خدمات تشخیصی و درمان کشور مطرح و بیان نمود: جامعه آزمایشگاهیان کشور با تلخ کامی ها، مرارت ها و رفتارهای غیر منصفانه مواجه بودند اما این امر مانع از آن نشد که در انجام رسالت ملی خود فروگذاری کنند. امروز باید قدر شناس این جامعه خدوم باشیم زیرا علیرغم تمامی سختی ها به عنوان یک جامعه پر افتخار در امر تشخیص و درمان نظام سلامت کشور هستند. به عبارت دیگر بدون عبور از دالان آزمایشگاه، رسیدن به تشخیص و طرح ریزی درمان و حتی اقدامات پیشگیری و مراقبت های مربوطه غیرممکن خواهد بود. بنابراین آزمایشگاه ها در کشور از جایگاهی استراتژیک برخوردار هستند. همچنین در بخش های مختلف درمانی مانند پیشگیری و مراقبت ها نیز جایگاه آزمایشگاهیان بیش از گذشته فزونی یافته است.

   رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: این جامعه خدوم در سال های اخیر با مشکلات متعددی روبرو بوده اند. امروز اداره اقتصادی آزمایشگاه ها با چهارچوب های اقتصادی و مولفه های حاکم بر جریان اقتصادی کشور غیرممکن است و بحران اقتصادی در اداره بسیاری از آزمایشگاه های کشور مستولی است. در حال حاضر مجموعه آزمایشگاه های کشور صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند زیرا اتفاقات اقتصادی سرنوشت تلخی را فراسوی همکاران گروه آزمایشگاهی کشور قرار داده است. در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و خسارت های اقتصادی ناشی از آن در عرصه سلامت، آزمایشگاه ها رتبه دوم را از نظر میزان آسیب پذیری و خسران اقتصادی داشته اند.

   مجموعه هزینه های مترتب در آزمایشگاه های کشور که بخش عمده آن تامین دستمزد نیروی انسانی شاغل را تشکیل می دهند، با چالش های بسیار زیادی روبرو است. در ابتدای هر سال آزمایشگاه ها با تغییرات حقوق و دستمزد مواجه می شوند که این امر با توجه به عدم تعطیلی ارائه خدمات توسط آن ها بار مالی بسیاری را به همراه خواهد داشت.

   بخش بسیار زیادی از هزینه های آزمایشگاهی در ارتباط با تامین کیت و تجهیزات است. متاسفانه زنجیره تامین و توزیع کیت ها و اقلام آزمایشگاهی با پیچیدگی های بسیاری روبرو است و گرانی فزاینده و برخی از سودجویی ها، آزمایشگاه را در تامین هزینه های با کیفیت دچار مشکل می کند.

 دکتر زالی یادآور شد: در سال های اخیر رشد تعرفه های آزمایشگاهی مطلقا در همخوانی و سازگاری با فرآیندهای هزینه ای آن نبوده است و این شکاف تلخ زمانی در جامعه آزمایشگاهی حاصل شد که در یک سال رشد خدمات آزمایشگاه را در بخش خصوصی به صفر درصد رساند. همچنین منحنی تغییرات هزینه ای و همسان سازی آن با فرآیندهای تعرفه ای دچار چالش جدی گردید و از آن جایی که مجموعه فرآیندهای تعیین تعرفه ای برای خدمات آزمایشگاهی طی سال های گذشته در راستای هزینه های مترتب بر آزمایشگاه ها نبوده است آن ها را با بحران جدی مواجه نمود. بنابراین آزمایشگاه هایی که باید با یک شکوفایی اقتصادی روبرو باشند دچار مشکلات فراوانی شدند و در یک زمانی شاهد تعطیلی آن ها را در اقصی نقاط کشور بودیم که کماکان نیز نفس بی رمق، خسته و کم سوی آزمایشگاه ها به دلیل مشکلات تعرفه ای وجود دارد. اگرچه امروز فرآیند پرشتاب تعطیلی آزمایشگاه کم رنگ تر شده اما سایه سنگین فشار اقتصادی بر سر آزمایشگاه های کشور همچنان مستولی است.

   رئیس سازمان نظام پزشکی ضمن بیان این که هیچ قشر شریفی در عرصه سلامت به اندازه همکاران آزمایشگاهی در معرض خطرات شغلی نیست بیان کرد: غفلتی که در بحث سختی کار این قشر اتفاق افتاده است باید هر چه سریع تر با پیگیری های صنفی همکاران و انسجام شما خوبان به ثمر بنشیند. جایگاه و هویت جامعه آزمایشگاهیان تعرفه و ریال نیست بلکه توجه ویژه به هویت آن ها در نظام سلامت کشور است که برون رفت از این مهم نیازمند انسجام صنفی میان این جامعه بزرگ است.

در پایان این مراسم از برگزیدگان انجمن های آزمایشگاهی تقدیر به عمل آمد و لوح یادبودی به ایشان تقدیم شد.

 

اساتید و همکاران منتخب انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران:

-         آقای دکتر سید مجید سزاوار کمالی

-         آقای دکتر حسین غلامی

اساتید و همکاران منتخب انجمن آسیب شناسی ایران:

-         خانم دکتر فروغ هاشمی

-         خانم دکتر زهرا صفایی نراقی

اساتید و همکاران منتخب انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران:

-         آقای دکتر سید احمد حسینی

-         آقای دکتر اکبر ذوقی

اساتید و همکاران منتخب جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران:

-         آقای دکتر محمد انصاری

-         آقای دکتر جلیل وند یوسفی

اساتید و همکاران منتخب انجمن ژنتیک پزشکی ایران:

-         آقای پروفسور حسین نجم آبادی

-         خانم دکتر پروین مهدی پور

اساتید و همکاران منتخب جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور:

-         آقای محمد محسن حسینی

-         آقای عزیر الله بهجتی

اساتید و همکاران منتخب انجمن فن آوران علوم آزمایشگاهی:

-         خانم فرشته نفیسی

-         آقای محمد رضا گرشاسبی