IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / مکاتبات آزمایشگاه مرجع سلامت

   ۱۳۹۷/۰۷/۲۳

سازماندهی نظارت و ممیزی شبکه های دانشگاهی تامین خدمات آزمایشگاهی در راستای طرح تحول نظام سلامت - 1393/06/22

سازماندهی نظارت و ممیزی شبکه های دانشگاهی تامین خدمات آزمایشگاهی در راستای طرح تحول نظام سلامت

لینک خبر در پایگاه خبری - اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت خبر داد:

سازماندهی نظارت و ممیزی شبکه های دانشگاهی تامین خدمات آزمایشگاهی در راستای طرح تحول نظام سلامت
مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سازماندهی نظارت و ممیزی شبکه های دانشگاهی تامین خدمات آزمایشگاهی خبر داد.


به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وب دا)؛ دکتر سمیعی ضمن بیان این مطلب گفت: به دلیل اهمیت پیگیری اهداف برنامه تحول نظام سلامت و نحوه تحقق الزامات برنامه در حوزه آزمایشگاه پزشکی، با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی، ممیزان منتخب حوزه دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، گیلان، مشهد، کرمانشاه، همدان، بندرعباس، کرمان، کردستان، قزوین، ساوه و اراک برای آموزش و آشنایی با فرآیند نظارت و ممیزی "شبکه آزمایشگاهی دانشگاه های علوم پزشکی" و آشنایی با دستورالعملها و چک لیست های مربوطه در جلسه یک روزه ای در محل آزمایشگاه مرجع سلامت شرکت کردند.


وی در ادامه افزود: بر اساس برنامه آزمایشگاه مرجع سلامت، طی سه ماه آینده، 25 دانشگاه علوم پزشکی کشور با کمک این ممیزان مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته و گزارش سازماندهی و عملکرد شبکه دانشگاهی آزمایشگاههای پزشکی در آنها به دبیرخانه ستاد تحول نظام سلامت ارائه خواهد شد.


مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت گفت: این نظارت ها که از نظر اجرا و ماهیت، مستقل از برنامه های نظارتی درونی دانشگاه می باشند، در کنار ممیزی های داخلی دانشگاه توسط اداره امور آزمایشگاههای معاونتهای درمان انجام می گردد ظرفیت بسیار خوبی برای آگاهی یافتن از میزان پیشرفت در تحقق شاخصها، دست آوردها، چالشها، موانع و حتی تخلفات فراهم می کند.


دکتر سمیعی در ادامه گفت: در این برنامه آموزشی ضمن مرور هدف از انتخاب آرایش و چیدمان شبکه دانشگاهی و گام های ایجاد آن، دست آوردهای برنامه تحول نظام سلامت و مشکلات استقرار کامل آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت.


وی در پایان افزود: جلسات و همایش های مشابه، با هدف پشتیبانی از اسقرار شبکه های آزمایشگاهی و بهبود عملکرد آن ها در سطح دانشگاههای علوم پزشکی، برای ممیزین منتخب و ممیزین سایر دانشگاه ها به تدریج و به تناوب برگزار خواهد شد.