IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها /

تاریخ عنوان فایل پیوست
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ کمیته بین الملل : فراخوان بخش آموزش و مدیریت (EMD) IFCC جهت جذب عضو جدید در کمیته کیفیت تحلیلی (C-AQ)
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ کمیته بین الملل : فراخوان بخش آموزش و مدیریت (EMD) IFCC جهت جذب عضو جدید در کمیته آزمایشگاه پزشکی مبتنی بر شواهد (C-EBLM)
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ کمیته بین الملل : فراخوان بخش آموزش و مدیریت (EMD) IFCC جهت جذب عضو جدید در کمیته برنامه آموزشی زیست شناسی مولکولی بالینی (C-CMBC)
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ کمیته بین الملل : فراخوان بخش آموزش و مدیریت (EMD) IFCC جهت جذب عضو جدید در کمیته پزشکی آزمایشگاههای بالینی (C-CLM)
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ مجمع عمومی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده انجمن دکترای علوم ازمایشگاهی برگزار شد
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ثبت نام کنترل کیفی سال 1398
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ نشست مشترک مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی با ریاست محترم سازمان نظام پزشکی
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ کمیته آموزش : دوره کاربردی نظری و عملی نمونه گیری در آزمایشگاه بالینی
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ کمیته آموزش: تشخیص آزمایشگاهی هموگلوبینوپاتی ها و A1C
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ کمیته امور عمومی و رفاهی : شرایط ثبت نام در بیمه درمان تکمیلی انجمن، بنر تعهدات انجمن و فرم ثبت نام بیمه درمان گروهی آزمایشگاه

تعداد کل ۸۴۶ مورد