IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها /

تاریخ عنوان فایل پیوست
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ کمیته بین الملل: فراخوان کمیته فواصل مرجع و محدودیت های تصمیم گیری (RIDL) IFCC جهت انتخاب دو عضو جدید
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ جلسه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور در روز یکشنبه مورخ 1400/11/03برگزار شد
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ گزارش جلسات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران (بخش نهم)
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ کمیته بین الملل: فراخوان فدراسیون APFCB جهت انتخابات اعضای هیئت رئیسه
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ کمیته بین الملل: فراخوان کمیته نام گذاری، خواص و واحدها (NPU) IFCC جهت انتخاب عضو جدید
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ کمیته آموزش: وبینار آموزشی تکنیک الایزا، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر مسعود پارسانیا، تاریخ برگزاری: 7 بهمن ماه 1400
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ نامه سازمان نظام پزشکی به روسای محترم نظام پزشکی های سراسر کشور در ارتباط با فعالیت شرکت های واسطه گر و بازاریاب در حوزه تشخیص و درمان
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ کمیته بین الملل: فراخوان کمیته پزشکی آزمایشگاهی مبتنی بر شواهد (EBLM) IFCC جهت انتخاب یک عضو جدید
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ نامه سازمان تامین اجتماعی در رابطه با نسخه الکترونیک
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ کمیته بین الملل: فراخوان کمیته فناوری های نوظهور در آزمایشگاه طبی کودکان (ETPLM) IFCC جهت انتخاب یک عضو جدید

تعداد کل ۱۲۴۳ مورد