IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها /

تاریخ عنوان فایل پیوست
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اطلاعیه راهنمای ورود و استفاده از برنامه ها در اولین همایش مجازی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ اطلاعیه جهت همکاران دکترای علوم آزمایشگاهی
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ متخصصین واجد شرایط ثبت نام در اولین همایش مجازی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ پوستر اولین همایش مجازی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ کمیته بین الملل : IFCC Handbook 2021-2023
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ کمیته آموزش: وبینار آموزشی تشخیص آزمایشگاهی عفونت HIV و تفسیر نتایج ، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر مسعود پارسانیا ، تاریخ برگزاری: 14مرداد ماه 1400
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ کمیته آموزش: وبینار آموزشی هورمون‌های رشد و پرولاکتین، دارای امتیاز باز آموزی ، مدرس: دکتر رضا محمدی ، تاریخ برگزاری: 15 مرداد ماه1400
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ فراخوان کمیته پژوهش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در ارتباط با حمایت از انتشار کتب اعضاء محترم انجمن در حوزه علوم آزمایشگاهی
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ فراخوان کمیته پژوهش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ کمیته آموزش: وبینار آموزشى کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی ،دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: خانم رقیه صبوریان، تاریخ برگزاری: 7،8 مرداد ماه 1400

تعداد کل ۱۱۶۰ مورد