IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها /

تاریخ عنوان فایل پیوست
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ اطلاعیه: رویکرد IACLD برضرورت مشارکت آزمایشگاه های متقاضی اعتباربخشی و آزمایشگاه های اعتباربخشی شده در مشارکت در برنامه PT/EQA و رعایت ضوابط
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ کمیته آموزش: وبینار آموزشى کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی ،دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: خانم رقیه صبوریان، تاریخ برگزاری: 22 بهمن ماه 1400
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ کمیته آموزش: وبینار آموزشى کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی ،دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: خانم رقیه صبوریان، تاریخ برگزاری: 21 بهمن ماه 1400
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رویکرد IACLD: مشارکت در برنامه های PT/EQA، مدرس: مهندس دهناد، تاریخ برگزاری: 16 بهمن ماه 1400
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ اطلاعیه فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرس انجمن
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ کمیته آموزش: وبینار آموزشی مروری بر تفسیر و کاربرد فرمول های آزمایشگاهی: کنترل کیفی، هماتولوژی ، بانک خون، دارای امتیاز باز آموزی، مدرس: دکتر بابک بلبلی ، تاریخ برگزاری: 15 بهمن ماه 1400
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ کمیته آموزش: وبینار آموزشی مروری بر تفسیر و کاربردفرمول های آزمایشگاهی بیوشیمی، دارای امتیاز باز آموزی، مدرس: دکتر بابک بلبلی ، تاریخ برگزاری: 14 بهمن ماه 1400
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ گزارش جلسه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور در تاریخ 1400/10/18
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ کمیته بین الملل: وبینار زنده زنجیره سبک نوروفیلامنت (NfL)، تروپونین برای مغز: اندازه گیری و کاربرد در مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) و سایر شرایط عصبی
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ کمیته بین الملل: فراخوان کمیته تشخیص مولکولی (C-MD) IFCC جهت انتخاب یک عضو جدید

تعداد کل ۱۲۴۳ مورد