IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها /

تاریخ عنوان فایل پیوست
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ کمیته آموزش: وبینار آموزشی سرولوژی کووید 19 ،دارای امتیاز باز آموزی، مدرس: آقای مرتضی ایزدیار، تاریخ برگزاری: 20 اسفند ماه 1400
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ کمیته آموزش: وبینار آموزشی چالش های کنترل کیفی در بخش بیوشیمی ،دارای امتیاز باز آموزی ، مدرس: دکتر رضا محمدی ، تاریخ برگزاری: 19 اسفند ماه 1400
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ گزارش خبری: حضور نمایندگان نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در مراسم اختتامیه ساناپ
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ کمیته بین الملل: وبینار زنده و رایگان جنبه‌های آزمایشگاهی و تحلیلی سنجش‌های تروپونین قلبی با حساسیت بالا: از دید C-CB
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ کمیته آموزش: وبینار آموزشی هیالن ها هایفومیستهای دارای دیواره عرضی ،دارای امتیاز باز آموزی ، مدرس: دکتر محمد قهری ، تاریخ برگزاری: 6 اسفند ماه1400
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ درگذشت همکار گرامی جناب آقای دکتر اسماعیل جبارزاده
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ اطلاعیه: رویکرد IACLD برکالیبراسیون تجهیزات و قابلیت ردیابی اندازه شناسی در بند 5-3-1-4 استاندارد ISO15189 ویرایش 2012
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ کمیته آموزش: وبینار آموزشی واکسیناسیون- کووید 19 ،دارای امتیاز باز آموزی ، مدرسین: دکتر علیرضا ناجی و دکتر احمد مهری، تاریخ برگزاری: 29 بهمن ماه1400
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ کمیته آموزش: وبینار آموزشی کنترل کیفیت در آزمایش تعیین حساسیت ضدمیکروبی(آنتی بیوگرام) ،دارای امتیاز باز آموزی ، مدرس: دکتر سید مهدی بوترابی ، تاریخ برگزاری: 28 بهمن ماه1400
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ کمیته بین الملل: وبینار زنده تأثیر انواع و جهش‌های SARS-CoV-2 بر تشخیص COVID-19

تعداد کل ۱۲۴۳ مورد